A aquestes alçades no sabem si l'equip de govern pretén prorrogar els pressuposts o tornar-los a consensuar amb el PP

Quan estam a punt d'acabar el mes de novembre, l'equip de govern de l'Ajuntament de Capdepera no ha convocat cap comissió informativa per a preparar i consensuar els pressuposts municipals de 2019. És evident, per tant, que abans que finalitzi l'any és pràcticament impossible aprovar uns comptes negociats amb la resta de forces polítiques.

Per MÉS per Capdepera aquesta situació no és una sorpresa, ja que el Batle va deixar clar que per a ell el més important era aprovar els pressuposts de 2018, amb l'objectiu de poder executar una sèrie d'actuacions que li permetessin justificar la legislatura.

 Aquells comptes de 2018 foren aprovats gràcies a l'abstenció del PP i desconeixem si s'estan preparant uns comptes per a 2019 que puguin sortir endavant amb el recolzament d'aquestes dues formacions. MÉS per Capdepera ja va advertir fa un any que aquells comptes tornaven a deixar de banda inversions per a les barriades més necessitades i oblidades, així com infraestructures que per ventura no donen massa vots però que són fonamentals, com ara el clavegueram i les pluvials.

 La pròrroga dels pressuposts suposaria una greu irresponsabilitat, ja que hipotecaria el nou equip de govern que entraria després de les eleccions del maig de 2019, el qual hauria de treballar amb uns comptes irreals i desfassats. Es perdria un altre any sense donar solució a algunes de les necessitats bàsiques del municipi i, a més, aquelles partides previstes per a actuacions concretes que ja s'han executat no es podrien emprar durant el 2019.

 En resum, una pròrroga dels pressuposts seria un disbarat que, a més de coercir l'actuació dels nous governants, impediria dur a terme inversions imprescindibles i paralitzaria el funcionament de l'administració municipal durant un any.