Malgrat les obres no estiguin acabades, s'ha retirat la tanca que vorejava la plaça de l'Orient delimitant la zona de treballs. Recordem que a principis de desembre s'inicià una reforma de la plaça que afectava al paviment (s'ha canviat les llambordes per trespol de "baleta"), les canonades i desaigües (per evitar els mals olors) i els fanals. 

Fa uns dies que la part grossa de les obres semblava acabada, però no se llevaven les tanques. La regidora de Vies i obres comentà que el motiu era que calia passar una inspecció de l'instal·lació elèctrica.Encara falta acabar els escorcers dels arbres i posar el banc ( l'antic pedrís) vora el carrer Col·legi i posar el mobiliari urbà.