Es farà una recollida setmanal cada divendres al rebedor de l’institut:
  • de taps (la primera setmana), 
  • de menjar (la segona setmana) i 
  • de roba (la tercera setmana).

La Comissió de Solidaritat de l’IES Capdepera ha posat en marxa el Març Solidari, un mes dedicat a la recollida de taps, roba i aliments que seran entregats a diverses associacions.

Des de fa ja una temporada, la solidaritat és un dels valors més treballats a l’institut, a través de la Comissió de Solidaritat engegant activitats, tallers, xerrades, recollides i de més.

En principi totes aquestes iniciatives han tingut èxit entre l’alumnat i s’ha intentat anar més enllà, fent participes a tota la comunitat educativa, personal no docent i famílies.

Per fer aquests actes de manera satisfactòria, la Comissió de Solidaritat, formada per 5 professors, es reuneix de forma regular, per comentar iniciatives i tasques que es puguin dur a terme, després se li dóna forma i es demana ajuda a altres professors i departaments (per exemple: el professor de plàstica fa els cartells que anuncien els actes, des del Departament de Ciències Socials s’articula el berenar solidari, des del Departament d’Economia es posa en marxa una ONG entre l’alumnat...).

Des del centre es cerca fer conscients a l’alumnat de la problemàtica global d’un món amb greus mancances en l’àmbit solidari, per tant, les activitats plantejades es duen a terme tenint en compte dos factors importants: ajudar a col·lectius vulnerables dins el propi municipi (a través de Càritas o Deixalles) i ajudar a problemes que, tot i estar una mica més allunyats en l’espai, necessiten de mans i ajuda (escoles a Etiòpia o l’ajuda als refugiats a Grècia).

De manera transversal, la solidaritat es veu afavorida per xerrades de persones, col·lectius o associacions que, de primera mà, expliquen quina és la problemàtica i com es pot ajudar.

Amb això, el mes de març s’ha triat com a mes de la Solidaritat i es durà a terme una recollida setmanal cada divendres al hall de l’institut:

  • de taps (la primera setmana),
  • de menjar (la segona setmana) i 
  • de roba (la tercera setmana). Durant tota la setmana es replegaran aquests materials, de manera continuada (és a dir, la primera recollida és de taps i es poden dur taps fins dia 24, i així successivament).

Famílies i externs a l’institut també  poden anar al Centre per fer les seves aportacions materials, que s’aniran anunciant i recordant a través de les xarxes socials.

El actes de solidaritat acabaran el darrer divendres de mes, dia 24, amb el berenar solidari per a tot l’alumnat, professorat i personal no docent.