MÉS per Capdepera proposa solucions concretes
                 per a evitar que la gent del poble hagi de pagar per entrar al Castell”


   

L'equip de govern municipal ha posat damunt la taula un proposta d'ordenança fiscal amb la qual es regula l'entrada al Castell de Capdepera. D'aquesta manera, amb aquesta regulació, tothom hauria de pagar, inclosos els residents en el nostre municipi. La idea d'introduir a la norma una excepció per a aquelles persones que manifestin a l'entrada que només volen visitar la Capella ens pareix poc seriosa, ja que deixa oberta la porta perquè qualsevol turista un poc viu se'n pugui aprofitar.

Atès que la decisió de l'equip de govern d'aprovar l'ordenança és ferma, existeixen solucions per a evitar que els gabellins que acudeixen habitualment al recinte amurallat hagin de pagar una entrada.

Una d'aquestes solucions seria la de crear la figura d'amic o voluntari del Castell, definint uns compromisos mínims. A l'amic o voluntari se li podria aplicar una exempció en el pagament de l'entrada o una bonificació. Una altra podria ser la de crear un bonus per al visitant habitual amb l'objectiu que pogués entrar els 365 dies de l'any. Aquest bonus podria tenir un preu super reduït, com ara 4 €, un més que el preu que paguen actualment els turistes per la visita d'un dia. O bé algun tipus de targeta ciutadana, que ja tenen a molts de municipis i que també permet l'entrada a determinats espais municipals a un preu simbòlic.

Aquestes solucions proposades, tot i que poden suposar una petita molèstia al visitant habitual, ens pareixen realistes i evitarien problemes a la gent del poble. Per altra banda, entenem que un visitant que només acudeix un cop al Castell durant la seva estada turística no perdria el temps a treure's una targeta o bonus.

 

MÉS per Capdepera