PROPERA DONACIÓ:
Dijous 26 de juny, de 17 a 21'30 hores
Centre Cap Vermell - Cala Rajada