Històries de la mili (1965)

L'Imatge d'aquesta setmana esta presa al quarter de Son Suredeta (quarter General Asensio) de Palma, devers l'any 1965. Allà se trobaren, per a fer la instrucció,  uns quants gabellins. Uns mesos després, a inicis del 1966 obtingueren destí, desfent-se el grup.


D'esquerra a dreta hi trobam a Pedro Blai, Joan  Caracu gran,Toni Pintor i Miquel Barraca.