La confecció d’una pàgina web sobre “Mallorca Sacra”, la restauració del betlem napolità de la Sang i la catalogació del patrimoni documental i històric del Monestir de Santa Clara, tres dels projectes que s’han perfilat per a 2014.El Palau Episcopal ha acollit una nova reunió de la comissió mixta Bisbat-Consell on s’han tractat temes de patrimoni històric. El Bisbe de Mallorca, Mons. Javier Salinas, ha rebut la delegació insular encapçalada per la presidenta Maria Salom, acompanyada pel vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, Joan Rotger; la directora insular de Cultura i Patrimoni, Catalina Sureda i el secretari general tècnic, Miquel Barceló. Per part de la Diòcesi de Mallorca, han assistit a la reunió, a més del Bisbe, el Vicari General, Mn. Antoni Vera; el Vicari Judicial, Mn. Nadal Bernat; l’ecònom diocesà, Mn. Antoni Amorós i el delegat de Patrimoni, Mn. Miquel Garau.

 

A la reunió s’han revisat les actuacions fetes durant el 2013, especialment la restauració de l’església de Sant Antoniet de Palma i les celebracions entorn del 200 aniversari de la mort del Cardenal Despuig, així com els projectes que es perfilen per a 2014. En aquest sentit està prevista la confecció d’una pàgina web titulada “Mallorca Sacra”, on els visitants podran fer una visita virtual pel patrimoni històric mallorquí. També s’ha acordat la restauració del betlem napolità de la Sang, un dels més antics d’Europa, així com la catalogació i inventari del patrimoni històric i documental del Monestir de Santa Clara, del segle XIII.

La creació d’aquesta comissió es concretà el maig de 2012 a partir de la iniciativa conjunta de la Diòcesi, aleshores presidida per Jesús Murgui, i el Consell, i al llarg de les reunions que s'han vengut mantenint fins ara s'ha fet un repàs a les actuacions més susceptibles de ser abordades per part de les dues institucions a nivell de conservació del patrimoni històric que és propietat de l'Església de Mallorca.