Dijous dia 31 aparagué la notícia al Diario de Mallorca de que l'actual batle i candidat del PP a la batlia de Capdepera no descarta un pacte PP-PSOE.

Comprovau l'argumentació vosaltres mateixos.

http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=1547&pIdSeccion=3&pIdNoticia=266763

 

Els del PSOE se'n fan creus, el llegeixen i llegixen i no ho acaben d'entendre.

Aquestes pàgines queden a la disposició de tots els qui vulguin comunicar alguna notícia.

Rumors de darrera hora ens diuen que el batle ja ha fet net el seu despatx. Vol dir alguna cosa?