Propostes interessants per dur a terme al nostre municipi: 12   Agenda 2030L’Agenda 2030 és el nou full de ruta global per avançar vers el desenvolupament sostenible. Aprovada per Nacions Unides el 2015, inclou 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a assolir el 2030. Els ODS cobreixen la dimensió social, econòmica i ambiental de la sostenibilitat i aborden cinc grans àmbits: planeta, persones, prosperitat, pau i aliances.

Al club Diario de Mallorca tengué lloc el FORO EL FUTUR DELS MUNICIPIS A MALLORCA, una jornada sobre els reptes als quals s’enfronten els ajuntaments per complir els objectius de l’Agenda 2030. Cinc municipis exposaren els seus plans:

"Per fer efectiva l’Agenda 2030. El batle de Costitx, Toni Salas, va destacar l’aposta d’aquest municipi per l’energia renovable, la creació d’un nou parc verd homologat i el reciclatge responsable.
En el cas d’Esporles, la batlessa, Maria Ramon, va recordar que a Mallorca l’aigua és un recurs escàs. Per això, aquest municipi ha apostat per un sistema hidràulic eficient i d’estalvi. «Arreglar fuites d’aigua és una feina que ningú veu, però és essencial per estalviar», va reconèixer Ramon. La gestió sostenible dels residus és l’aposta de Campanet, inclosa dins la Mancomunitat del Raiguer. La batlessa Rosa Bestard va destacar la gestió directa de l’aigua per ser més eficients i estalviar recursos. El batle de Calvià, Alfonso Rodríguez, va recordar que el 80% del territori rústic d’aquesta població està protegit. Altres de les mesures del consistori calvianer per ser més sostenibles és la reducció dels residus, l’aposta per l’aigua regenerada per donar una segona oportunitat a aquest bé escàs i polítiques per l’accés de la població a un habitatge digne.
Llucmajor és un dels territoris de Mallorca més extens i poblat. El batle, Éric Jareño, va descriure les seves iniciatives per ser més eficients. Entre elles, el pla de Tractament de residus, els comptadors digitals d’aigua i la inversió de 18 milions d’euros pel canvi a la il·luminació Led per l’eficiència energètica a més de potenciar els vehicles elèctrics. «Hem de ser valents per prendre mesures impopulars però necessàries pel bé de la nostra terra que és finita», va assegurar Jareño".A banda dels suports econòmics que es puguin aconseguir per fer l'agenda 2030, a Capdepera es fa alguna cosa?Propostes interessants per dur a terme al nostre municipi: 

Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (7)  retirar les cabines telefòniques

Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (6) subvencionar bicicletes elèctriques.

Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (5)  Itineraris pel municipi. Conèixer el nostre patrimoni 

Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (4) Plaques solars a edificis i aparcaments públics  

Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (3)3 la cultura als bars i comerços ART I COPES 

Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (2)
 2 Aigua 

Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (1)
 1 Accés a la informació pública i bon govern Capdepera no aprova en aquest tema. Altres municipis com Calvià o Inca sí ho fan.