Parlen amb humor Miquel Piris i Àngel Aguiló a la SER