S'ofereix cambrera de bar, menjador o restaurant, per aquest mes de d'agost de 2013.

 
Telèfon de contacte: 645902803