Exercici de relaxació profunda. Nivell 1. Automatitzau el moviment i pensau en tots aquells personatges, pseudoinstitucions i bandarres de tot pelatge que ens emprenyen i ens posen de mal humor (ja ens entenem!). Duració màxima 3 minuts per sessió. Màxim 5 sessions al dia.