atenció ciclistes: ara hi haurà excursions a visitar
Els qui aneu allà d'excursió procurau no embrutar gaire l'entorn i vigilau: que és zona de ciclistes!