Quina serà la distribució de regidors del proper consistori?
Participa en aquesta porra-concurs!

Fins dia 20 de maig

      Tortada de vainilla, premi per a tothom que l'encerti
Es Grup     1 1 0 1 1 1 2 1 2 1 1 1 0 1 2 3 1
EU             0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVerds           1 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0  0    1 1 1 0 1
PP             4 3 0 4 5 4 7 5 5 6 6 4 5 5 5 6 5
PSM-Entesa    2 3 0 2 3 2 1 2 3 2 3 3 2 1 2 2 1
PSOE        5 5 0 4 4 5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 3 6
UCAP    4 4 17 5 2 3 2 3 3 2 2 5 6 5 3 3 3Es Grup     1 1 1 0 1 1 1 1
EU                          0             0           0 0 0 0 0 0
IVerds           0 1 1 0 0 0 1 1
PP                          6              5            6 5 5 4 6 5
PSM-Entesa    3 3 2  2 2 2 2 2
PSOE        5  4 3 5 4 5 4 4
UCAP    2  3 4 5 5 5 3 4