Suso Reixach, en un gran treball, explica i documenta les arrels de la festa.

Amb imatges d'aquests dos darrers anys, serà la targeta de presentació de l'Alei, alei al Simposi Internacional de Focs de la Mediterrània que tendrà lloc a Mallorca el novembre 2020.

Entrevistats: Jeroni Alzina Joana Colom Antoni Flaquer Jaume Fuster Pep Fuster Elionor Gómez-Quintero Pedro Melis Bartomeu Melis Mateu Morey Pere Orpí Ferrer Pedro Orpí Cánaves Xavier Pernals