I es concreta en quatre grans dones gabellines de la generació dels anys 30

ISABEL MOLL – CATALINA MOYÀ - JOANA COLOM – MAGDALENA NEBOT

El premi es lliurarà dia 10 de març al teatre de Capdepera

Des del primer moment que ens plantejàrem la concessió del Premi Cap Vermell 2018, vàrem tenir clar que aquest havia de ser, dins l'historial del nostre guardó, l'any de les dones gabellines. Des de la nostra associació sempre hem tengut clar el paper decisiu de la dona i el seu protagonisme en el període recent de la història del nostre poble. Des de finals del segle XIX fins als nostres dies, les dones gabellines han representat no sols una força de treball i de progrés econòmic, sinó una punta de llança en el món del pensament, de les idees, de la lluita política i de l'educació. Basta fer una ullada als treballs sobre socialisme, metodisme o espiritisme publicats sota els auspicis de “Cap Vermell” per a copsar tant aquest protagonisme de la dona com la nostra contribució a la seva divulgació.

Ara, i bé que ho deveu veure, ens trobam en un moment decisiu perquè la total empancipació de la dona assolesqui carta de naturalesa. Però també percebem un pòsit de masclisme malaltís que massa sovint degenera en una violència execrable, i la igualment impresentable actitud d'alguns sectors polítics que es mouen entre el silenci i l'emmascarament de tals actituds, fregant la misogínia. Per això, tot i els assoliments positius i les passes donades, encara resulta imprescindible la permanent reivindicació i defensa dels drets inalienabales de les dones, segurament amb més fermesa que mai, si no volem una regressió cap a situacions que hem de donar per superades.

És en aquest sentit que hem volgut que el Premi Cap Vermell 2018 fos una aportació, tan modesta com ferma, al moviment d'emancipació feminista i a la dignificació del paper de les dones arreu del món. Ambiciosa pretensió, evidentment, però que també podem contribuir a fer realitat mitjançant petites accions desenvolupades des d'àmbits locals i immediats. El nostre guardó no arreglarà els problemes de totes les dones del món, evidentment, però pot ser una veu més, entre un cor cada vegada més nombrós, que clama perquè la igualtat política, econòmica i jurídica entre homes i dones esdevengui una realitat sense volta enrere.

Per tot això, el nostre homenatge a les dones no podia quedar en una declaració de caràcter més o menys abastracte, sinó que l'havíem de concretar en aquell àmbit local de què hem parlat, i aquest és el de les dones gabellines. I, encara més, l'havíem de personalitzar en unes poques dones amb les quals, per distintes raons, creim que es poden sentir identificades totes les altres. És així que hem escollit quatre dones les virtuds i les vicissituds de les quals segurament resumeixen bona part de les virtuds i vicissituds del conjunt de dones del nostre poble. Elles són Isabel Moll, Joana Colom, Catalina Moyà “Fareta” i Magdalena Nebot “Raia”.


Isabel Moll Blanes, catedràtica d'Història Contemporània de la Universitat de les Illes Balears, ha desenvolupat una llarga carrera docent i d'investigació, amb nombroses publicacions individuals i col·lectives. Com a intel·lectual, situa el paper de la dona en l'esgraó més alt. Des de les seves arrels gabellines, sempre li ha llegut donar una mà, i totes dues quan ha calgut, per a esperonar la vida cultural de Capdepera i Cala Rajada, amb un paper decisiu en les Jornades d'Estudis Locals. N'Isabel Moll ha suposat, per al nostre poble, comptar amb el suport d'una historiadora de prestigi, però també el d'una dona compromesa amb el seu temps i el seu país.

Joana Colom Brunet, gabellina de soca-rel, representa amb tota seguretat un exemple d'autosuperació personal i de total implicació amb la comunitat humana que l'ha agombolada. Poetessa, glossadora, compositora, cantant, impulsora de projectes com “Cap Vermell” o la primera delegació local de l'Obra Cultural Balear..., ha exercit un paper dinamitzador dels valors més nobles del nostre poble, amb una generositat impagable. I, a més, na Joana ha transitat per aquesta vida amb senzillesa i naturalitat, sense artificis ni ostentació, segurament convençuda que la seva aportació a la comunitat no tenia major mèrit, cosa que, als nostres ulls, li atorga un valor afegit.

Catalina Moyà Moll Fareta, filla de Baltasar Moyà i lluitadora incansable del col·lectiu Memòria de Mallorca. Des d'aquesta associació ha treballat sense desmai tant per la recuperació dels cossos de persones assassinades per la dictadura franquista com per la dignificació del seu record. Quan el 14 de gener, en el cementeri de Porreres, recollí les despulles del seu pare, d'alguna manera va veure compensada la seva lluita, per més que aquest acte de justícia democràtica de cap manera podia compensar tants d'anys de patiment i vexació. Catalina Moyà representa, amb gran dignitat, totes aquelles persones del nostre poble a les quals la dictadura va causar un patiment irreparable.

Magdalena Nebot Vaquer Raia, és una altra víctima de la repressió derivada de la guerra civil espanyola. De família socialista, és també activista de l'associació Memòria de Mallorca. Va mamar els valors de la igualtat de la dona i del feminisme militant, especialment de la persona de la seva mare, Maria Vaquer. Lamentablement, aquesta militància s'havia de traduir, en el cas dels seus pares, en persecució, condemnes i presó, i per a la mateixa Magdalena, l'exili a Alger i anys de penúries. Però aquestes circumstàncies no sols no agriren el seu caràcter, sinó que la van empènyer a lluitar, des d'una militància política irreductible, per un món millor.

Quatre dones que recolliran el nostre guardó i que, en fer-ho, volem que representint totes les altres, sense excepció. I és que aspiram que el Premi Cap Vermell 2018 sigui el nostre més sincer i sentit homenatge a les dones gabellines.