Cinquè diumenge de novena


Antoni Flaquer Obrador "Toni Coix"
Cambril engalanat de Festa Major, el dia de l'Esperança 1970


Estrofes originals de Joana Colom Brunet

El Castell i l’Esperança                     
són els símbols gabellins,
es difícil explicar-los
però tots els duim dedins.                

Pujar aquí, dalt la murada,   
el paisatge contemplar…,  
¡ que mirada com aquesta,               
en  tot el món no n’hi ha!               

Lo difícil per tots noltros                
es esbrinar els sentiments               
que s’acumulen, quan puges,
o
 ets a dalt del Castell.                  

Que ens faci sentir més poble                              
i estar tots ben units,                    
lluitar per un Capdepera                 
millor en tots els sentits.                

Les nostres arrels romanen             
dins aquest Castell tancat 
el consideram com mare
font de nostre identitat.

Un dia clar es veu Menorca
és tan bell que em fa exclamar
¡Oh, quin do viure a Mallorca,
un regne enmig de la mar!

 L’Esperança és una festa
sols de caire religiós
i jo trob que necessita
un caire cult i festós.

Tots els qui aquí varen néixer
o els qui han triat viure-hi,
tots junts formam un sol poble
i tots, tots, som gabellins