FORMACIÓ GRATUÏTA
30-Setembre-2022

ESPECIALITAT FORMATIVA D'IDIOMES DEL MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA DE LES LLENGÜES.
Dirigida prioritàriament a persones treballadores desocupades inscrites com a demandants d'ocupació.

ACCIÓ FORMATIVA: ALEMANY A1
Codi especialitat: SSCE06 Núm. ordre: MP32/22
Núm. acció formativa: 884/22 Durada: 150 h
Inici: 01/12/2022 Acabament: 13/02/2023
Inscripció: del 03/10/2022 al 18/11/2022
Data selecció: 23/11/2022
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14h

REQUISITS DELS ALUMNES:
Mínim segon curs d'educació secundària obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
Nivell de coneixement de la llengua estrangera: sense coneixements previs, principiant absolut.
Altres:
Acreditació final:
El Centre de Formació ha de tramitar amb l'Entitat Acreditativa Oficial l'expedició del Certificat, d'acord amb els nivells del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües
Col·lectius prioritaris:
◦ Treballadors afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació.
◦ Joves desocupats entre 16 i 29 anys.
◦ Persones desocupades majors de 45 anys.
◦ Persones desocupades de llarga durada (12 mesos ininterromputs dins un període de 18 mesos).
◦ Dones desocupades, en les qualificacions en què tenguin poca presència.
◦ Persones desocupades amb discapacitat.
La participació de les persones treballadores desocupades ha d'assolir un percentatge mínim del 70 % respecte del total dels que inicien l'especialitat formativa. El 30 % restant, com a màxim, es pot cobrir per treballadors ocupats.
Les persones interessades (desocupades i ocupades) a participar en les accions formatives han d'estar inscrites al SOIB amb la demanda d'ocupació actualitzada abans de formalitzar la sol·licitud al curs.

Informació, inscripció i realització:
Centre de formació: EHIB – CENTRE CAP VERMELL Adreça: AV. Cala Agulla, 50 07590 Cala Rajada 
Telèfon: 971819467
Aportar fotocòpies de DNI, full actualitzat demandant ocupació (SOIB) i original i fotocòpia estudis acadèmics.
Les preinscripcions que es facin en la pàgina web del SOIB, també hauran formalitzar la inscripció de manera presencial i aportar la documentació a partir de dia 3 d'octubre.
Selecció: Entrevista personal

Una vegada finalitzat el termini d'inscripció o el nombre màxim de 28 inscripcions, s'enviarà un SMS a tots els inscrits per a convocar-los a una entrevista de selecció. Es seleccionaran màxim 18 alumnes