A favor del fons d'aliments dels Serveis Socials de  l'Ajuntament de Capdepera