A partir del proper dilluns, 3 de juny del 2024 es podrà fer la sol·licitud per expedir el certificat digital amb cita prèvia a l'Ajuntament.

D'aquesta manera millorarem l'atenció i reduirem els temps d'espera, brindant un servei més eficient i personalitzat.

Qualsevol persona, major d'edat o menor emancipat que estigui en possessió del DNI o NIE, podrà sol·licitar i obtenir el seu certificat digital per signar i acreditar la seva identitat de forma segura a Internet.