Imprimeix
Categoria: Comunicats
Vist: 892
Dia 26 d'abril de 2021 es va presentar la nova activitat que durà a terme l'Associació Espanyola Contra el Càncer a l'Hospital de Manacor. Es tracta dels serveis de psicooncologia i atenció del voluntariat per a pacients oncològics ingressats.
Aquest servei donarà continuïtat a la tasca duta a terme per APROP (Associació d'Ajuda a Malalts amb càncer i les seves famílies de la Comarca de Llevant), que des de 2005 fins al 2020 va oferir aquestes atencions als pacients oncològics d'aquest centre hospitalari

A partir d'aquesta setmana els pacients oncològics ingressats a l'Hospital de Manacor i els seus familiars compten amb el servei de psico-oncologia i atenció del Voluntariat que ofereix l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) amb l'objecte de millorar la seva qualitat de vida, reduint les alteracions emocionals, relacionals i socials que puguin sorgir com a conseqüència de la malaltia.

La psico-oncòloga Catalina Garau, desenvoluparà la seva activitat a l'Hospital un mínim de tres dies a la setmana, tal com havia fet anteriorment amb APROP.

Amb la signatura d'aquest conveni l'AECC realitzarà assessorament i intervenció psicològica davant la problemàtica psicològica i els trastorns emocionals presentats per pacients i familiars durant el procés de la malaltia, orientació i assessorament familiar a més de proporcionar eines terapèutiques dirigides a afavorir l'adaptació de la família i el pacient al procés de malaltia i tractament i també assessorament i suport a l'equip d'oncologia en psico-oncologia.

D'altra banda, el Voluntariat de l'AECC també realitzarà tasques d'acompanyament al malalt oncològic i la seva família; suplència el cuidador primari; suport emocional al malalt i la seva família; activitats d'animació i entreteniment; suport a el personal sanitari mitjançant tasques complementàries a les dels professionals i derivació en cas de detectar situacions i necessitats que requereixen la intervenció de personal especialitzat.

El personal voluntari està degudament format per a la correcta atenció dels pacients oncològics i de les seves famílies, comptant sempre amb la col·laboració dels professionals assistencials encarregats de cada cas, així com els serveis mèdics, d'infermeria i d'assistència social de l'Hospital.

L'Hospital de Manacor habilitarà un espai físic adequat per a realitzar les funcions de triatge i atenció psicològica i a més per donar cabuda a l'equip de Voluntariat hospitalari.

Aquest acord ha estat possible ja que el Servei de Salut i l'AECC Balears van subscriure en data 23 de març de 2017 un conveni l'objecte del qual era fixar el marc d'actuació relacionat amb qualsevol activitat orientada a la lluita contra el càncer, regulant l'actuació dels professionals i de el voluntariat de l'Associació per a l'atenció als pacients i els seus familiars en els Hospitals i Centres d'Atenció Primària dependents de l'IbSalut.
Et escoltem. Et guiem. T'ajudem.

67 anys al teu costat

Associació Espanyola Contra el Càncer