La pandèmia i la manca de relleu generacional causes principals del trist desenllaç d'una organització amb fortes arrels a Capdepera

Estimats amics i col·laboradors:

L'any passat vàrem celebrar els nostres 25 anys d'existència.
En aquell moment era Impensable saber que patiríem a tot el món la pandèmia de la Covid-19, tan desoladora I traumàtica. Aquí, i encara amb més intensitat en els països on feim feina, El Perú i Guatemala.

La nostra ONG té un funcionament peculiar, tots els membres som voluntaris no hi ha cap persona assalariada, tenim un contacte molt estret amb els nostres socis locals i la població beneficiària dels nostres projectes de salut i educatius. Aquesta relació implica desplaçaments periòdics per comprovar l'execució i l'impacte dels projectes acabats i realitzar diagnòstics dels nous projectes.

El finançament ha estat públic, mitjançant les convocatòries de les Institucions oficials (Govern Balear, Fons Mallorquí i els ajuntaments de Capdepera i Palma), una extensa ajuda d'institucions privades i associacions (Fundació Barceló, Clínica Salva, Col·legi de Metges, Caixa Colonya, Herbes de Can Planetes..., ) i, sobretot, una quantitat enorme de persones que amb les seves donacions anuals han permès afrontar el PROGRAMA de BEQUES ESCOLARS a alumnes d'allà.

La nostra feina actualment és molt dificil i pràcticament impossible de dur a terme. No ens podem desplaçar, en conseqüència, no podem realitzar les prospeccions de nous projectes. Per aquest motiu ja no ens presentarem a la convocatòria de projectes de cooperació del Govern Balear 202O. A tot això, s'afegeix que la majoria de persones que treballam activament a l'Associacló tenim una edat amb la qual serà difícil que un cop controlada la pandèmia puguem tomar amb prou energia a l'activitat. A més, en tots aquests anys no hem estat capaços de trobar el relleu generacional que solucionar-la aquest problema.

Així doncs, hem decidit per unanimitat la DISSOLUCIÓ DE VOLUNTARIS MALLORCA a l'assemblea celebrada en data 11 de novembre 2020


Així comença la carta adreçada als socis que Voluntaris de Mallorca lliurà una vegada acordada en assemblea la seva dissolució.Quedarà per a sempre una forta petjada a diverses regions de Guatemala i Perú. I, ben segur, que tots aquells i aquelles voluntàries que hi han participat mai oblidaran aquesta feina altruista. 

Queda el pòsit del programa de microcrèdits per a dones i terme al departament de Quiché de Guatemala (que tindrà continuïtat), el programa de beques a més de 2.000 al·lots i al·lotes, alguns han arribat fins a la universitat, han après un ofici, o com a mínim, s'han alfabetitzat. Han donat aigua potable a les cases de 26 aldees del Quiché-Guatemala, arribant a 26.000 persones aproximadament (el manteniment de les infraestructures de xarxes domiciliàries creades estan garantides). Han construït 10 escoles de primària, secundaria i formació professional. Recordem l'emblemàtica de l'abocador de EL MILAGRO (Trujillo-Perú)...Mini regs, programes de salut maternal,...l'obra de pauma, l'Estormiart, els sopars solidaris de Sant Roc,...Capdepera ha estat un dels indrets amb més voluntariat i per tant amb més activitat. sols heu de posar al cercador de Cap Vermell les paraules "Voluntaris de Mallorca" i trobareu més de cent notícies al respecte. Entre elles la de 2010 en la que el Congrés de Guatemala reconeix la labor de Voluntaris de Mallorca. Recordarem en Fredy Arteta i les seves visites a Capdepera, les aportacions de les Herbes de Can Planetes, i tantes i tantes anècdotes que han farcit aquests 25 anys de feina desinteressada.

En aquests moments sols vos podem dir, gràcies, moltes gràcies!!!! .