L'estat de la deixalleria o la manca d'un procés d'adaptació en rústic podrien ser alguns dels problemes del nou servei de recollida de residus. Però també la falta de civisme d'alguns usuarisEn les darreres setmanes, a Més per Capdepera hem rebut moltes queixes pel que fa a la implantació del nou contracte de recollida de fems i reciclatge de residus. Cal dir que els plecs i condicions d'aquest nou servei es varen parlar internament entre els distints partits i que la proposta que en va sortir és ambiciosa.

En tot cas, una de les condicions perquè tot plegat vagi bé és comptar amb unes instal·lacions de la deixalleria en condicions. I el cert és que no tenim una deixalleria preparada per rebre aquest volum de residus, bàsicament a causa de la manca d'inversions municipals en els darrers anys. Des de Més per Capdepera així ho hem denunciat en diverses ocasions. I pel que sembla, el personal que atén tampoc és suficient ateses les coes que s'han format en dies passats. Segurament, com sempre, ara s'hi faran algunes millores a correcuita.

També, una de les condicions de què es va parlar era la de fixar un període d'adaptació de sis mesos en rústic per a l'eliminació gradual dels contenidors. Des de Més pensam que no han transcorregut aquests sis mesos d’ençà que el nou servei es va posar en marxa.

Tot i la visita d'informadors en algunes cases, sembla que ha mancat informació i planificació, i de fet coneixem alguns carrers on no han arribat aquests informadors. També vàrem demanar que l'augment del rebut del fems en urbà fos gradual al llarg de dos o tres anys.

Dit això, igualment cal demanar als ciutadans la màxima col·laboració per aconseguir que aquesta implantació doni bon resultats i s'incrementi el reciclatge en el municipi, per evitar un augment de brutícia i fems en els nostres carrers. Tot i que la immensa majoria actua correctament, n'hi ha que segueixen actuant tan malament com ho feien amb l'anterior servei, és a dir, deixant els residus a qualsevol lloc i sense fer cap esforç per fer-ne la tria més elemental. Hi ha gent que ve d'altres municipis i deixa els seus residus al costat de contenidors en rústic, a les entrades a Capdepera, d’altres segueixen tirant de tot en els contenidors de rebuig, es deixen trastos i aparells a qualsevol banda, etc...