Tornam a proposar un pla específic d'inversions per als barris més oblidats, consensuat amb els veïnats, amb partides pressupostàries concretes, començant per Canyamel i sa Font de sa Cala

Al final de l'anterior legislatura, la Conselleria de Turisme del Govern va aprovar, a càrrec del fons de places turístiques, una ajuda de mig milió d'euros per a Canyamel i altre mig milió per a sa Font de sa Cala, en concret per a la reforma de les avingudes d'accés. Encara no hem vist els projectes, que redacta l'Ajuntament, i que s'hauran de treure a exposició pública. Seran inversions positives, però no solucionaran tots els problemes estructurals d'aquestes barriades. És imprescindible que des de l'Ajuntament s'hi destini una quantitat fixa anual.

En el programa electoral de l'any passat, a Més per Capdepera proposàvem “un cop més, un pla específic de manteniment i millora dels barris del municipi oblidats des de fa dècades, de forma escalonada (…) inclosos sa Font de sa Cala, cala Mesquida i Canyamel”. De fet, el 2019 l'equip de govern va comanar un Pla d'Infraestructures municipal que veníem reclamant insistentment.

En els pressuposts dels darrers cinc anys, l'Ajuntament de Capdepera ha destinat una mitja d’1.300.000 € anuals a noves infraestructures públiques o al manteniment de serveis bàsics com ara carrers, enllumenat, clavegueram, edificis públics, instal·lacions municipals o camins públics, una quantitat que, posteriorment, sempre s'ha vist augmentada almanco en mig milió més per a inversions financerament sostenibles, provinent dels superàvits o romanents de tresoreria. D'aquestes inversions, només una ínfima part s'ha dedicat a Canyamel i a sa Font de sa Cala.

Proposam, per tant, que en els pròxims pressuposts municipals es dediqui una part fixa d'aquestes quantitats a la millora i manteniment de les infraestructures i serveis bàsics dels barris que es troben en pitjors condicions i que fa anys esperen inversions, començant per Canyamel i sa Font de sa Cala.

Pensam que és molt factible destinar, en els pròxims pressuposts, almanco 400.000 € fixos anuals a aquests barris, més una part fixa de les inversions financerament sostenibles que s'aprovin cada any, durant els anys necessaris per cobrir les necessitats més inajornables. D'aquesta forma no es desatendrien les necessitats bàsiques de la resta del municipi. Possiblement no faria falta augmentar el pressupost general sinó que es tractaria, durant uns anys, de redirigir cap a aquestes barriades part de les partides ja habituals en inversions.

Proposam que les inversions a fer amb aquests diners es consensuïn amb els residents i comerciants d'aquests barris, escoltant les seves reclamacions prioritàries. També des de l'Ajuntament s'han de fer complir escrupolosament els contractes de recollida de fems i de neteja viària. Ja en el mes de setembre de 2018, des de Més per Capdepera vàrem reclamar un pla d'inversions per a sa Font de sa Cala. S'han asfaltat trossos d'alguns carrers però les mancances de la zona són encara innombrables.

Qualsevol decisió de l'equip de govern que vagi en aquesta direcció i sigui ambiciosa tendrà el nostre suport.

 

Més per Capdepera