Si tens tos, febre i/o dificultat per respirar no vagis al teu centre de salut, queda't a casa i telefona a aquests números:

902 079 079
971 437 079

I si necessites atenció urgent, telefona al 061

#coronavirus
http://coronavirus.caib.es/

_______

Si tienes tos, fiebre y/o dificultad para respirar no vayas a tu centro de salud, quédate en casa y llama a estos números:

902 079 079
971 437 079

Y si necesitas atención urgente, llama al 061