Valoració de la jornada del primer de maig 2012

 

Encara record,  aquells primers de maig, en tota la parafernàlia que es muntava dins l’estadi del Santiago Bernabeu, en que acudia el “invicto” per presenciar  el grups de la secció femenina i també la masculina, en jocs i escenaris  de gimnàstica, per poder satisfer els seus ulls i el de tota la seva camarilla.
Ara ja  no s’ha produït tan lamentable espectacle feixista, una, perquè els impulsors han passat a una altre dimensió, o pot esser que l’estadi s’estigui remodelant per reparar els “llocs comuns”, ja m’enteneu.
Ara endemés de les revindicacions, que es celebren, que són moltes, per les tisorades inmericordioses peperianes,  i ens anuncien que cada divendres ni haurà més, per això surten al carrer milers i milers de persones, de tota casta i condició, reclamant un mica de justícia, altres acudeixen als recintes on estan els noms dels vençuts i massacrats, i altres es reuneixen a tovalles, com fan algunes formacions polítiques.
Com es tradicional el PSOE-PSIB, de Capdepera, amb la seva nova junta rectora, amb alguns dels seus incombustibles membres, varen anar al seu lloc tradicional, amb una bona participació, segons ens informen, prova es que tingueren èxit en les darreres eleccions, ostentant el batle.
Una altre formació més nacionalista com es el PSM, també va celebrà aquest dia  en el seu lloc habitual  com es devora l’ermita de San Miquel, a Campanet.Quan vaig demanar als cuiners, quantes  racions s’havien servit, me respongueren 250, i 15 segons la policia nacional mallorquina.
Estaven presents en la celebració el secretari general Biel Barceló, Pere Sampol, n’Alorda, Tomeu Martí de l’Obra Cultural, na Joana Campomar de Iniciativa els Verds, etc.
Representació gabellina, no faltà, acudeix cada any, Na Magdalena Nebot,  també en Joan Maria Melis, el capellà televisiu, amb la seva dona Margalida  Fullana,  així com militants i simpatitzants de diversos pobles de Mallorca.
Acabat el dinar, el secretari general es dirigí als assistents, recordant una vegada més,  enumerant extensament tot lo que ens ve  damunt amb aquesta política tan destructiva com és la del PP.Va ressaltar com a missatge cap  als militants, tres  qüestions fonamentals, com son: Confiança, ambició i comprensió. Confiança amb el dirigents per dur la nau a bon port, ambició perquè la política canvia les coses, i compromís de caminar tots junts i que haguí sempre cooperació.
Un petit gabellinet també quedà incorporat al recordatori final en braços de na Joana, com mostra de que la sàvia no s’acabarà.