ImageDia 26 de juny Greenpeace va presentar l'informe "Destrucción a toda costa 2007" que analitza l'estat de les costes a Espanya.

Al'hora el GOB ens envia el Manifest en defensa des Puig  des Coll, S’Esquerda i es Pou Colomer a Sant llorenç des Cardessar.

 

L'informe repassa les principals amenaces que afecten el litoral, destacant la saturació urbanística, l'augment del nombre de camps de golf, els nombrosos casos de corrupció a l'urbanisme, l'increment de nous ports esportius i els greus problemes de contaminació provocada per l'escassa depuració de les aigües residuals.

L'informe de Greenpeace dedica un capítol al litoral balear. Segons l'organització ecologista, Mallorca segueix per la senda de la saturació i el seu deixant s'estén fins a Menorca, Eivissa i Formentera.

Vos deixam l'adreça directa de GREENPEACE on hi ha l'informe de les Illes en PDF

http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/informe-baleares.pdf

 

 Parc eòlic Sant Llorenç

Les darreres setmanes hem sabut que a Sant Llorenç s’hi volen instal·lar tres parcs eòlics situats a S’Esquerda, Puig des Coll (Pocafarina) i es Pou Colomer, passant per damunt de l’opinió negativa de l’Ajuntament i de molts de veïnats i veïnades de Sant Llorenç des Cardassar.

Els molins per produir energia tenen una alçada de 125 m, més de tres vegades l’altura del campanar de Sant Llorenç i les pales un diàmetre de 90 m. Aquests molins, projectats a una zona declarada Àrea Natura d’Especial Interès (ANEI) es veuran a tota la contrada, suposaran un impacte visual i sonor de primera magnitud i afectaran la qualitat de vida de les persones, animals i plantes que viuen a tota la zona.

És per això que exigim al Govern de les Illes Balears, a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, que no autoritzin la instal·lació dels parcs eòlics al municipi de Sant Llorenç des Cardassar.


 

http://www.gobmallorca.com/manifesteolicasllorenc.doc