Agenda de la Vila

Mes de Novembre 2009

    Nats


Dia 2, Toni  Martínez Hermosa, de Antònio i Maria del Carmen
Dia 4, Mateu Garau Pérez, de Mateu i Maria Esperanza
Dia 4, Maria Antònia Sancho Sancho, de Miguel i Maria
Dia 5, Xavier Vadell Dols, de Marc i Margarita
Dia 5, Marta Pascual López, de Bartolomé i Cristina
Dia 10, Marina Udina Requena, de Roger i Rosa Maria
Dia 11, Francisco Metzen Karen, de Frank i Georgina
Dia 15, Joan Terrassa Castillo, de Juan i Maria
Dia 18, José Manuel Gualda Santiago, de José Manuel i Pilar
Dia 22, Yaizan Quiles Argüez, de Juan Simón  i Maria Victória
Dia 23, Eric Amorós Pérez, de Jesús i Alicia
Dia 23, Paula Bou Sastre, de Francisco Javier i Margarita
Dia 23, Judith Gómez Sánchez, de Daniel i Elvira
Dia 24, Marta Valderrama Rey, de Juan Carlos i Antònia
Dia 25 Mayra Heredia Gutiérrez, de Juan Bautista i Montserrat
Dia 27, Isabel Martí Vilchez, de António i Patricia Isabel  Noces


Dia 6, António Mesa Pavón amb Sulay Ugalde González
Dia 21, Carlos Espinosa Vives i Maria Hernández Tous
Dia 27, José Angel Peña Peña amb Vita Krugeleviciute     Finats


Dia 1, John-Richard Ponquett (1.915)
Dia 1, Carmen Lomeña Barea (1.918)
Dia 13, Rita Brigitte Gudrum Schubnell (1.945)
Dia 15, Maria Josefa Heredia Heredia (1.938)
Dia 20, Antoni Rayó Bisquerra (1.912)
Dia 22, Meter Friedrich tenner (1.940)
Dia 24, Pablo Vidal Orfila (1.928)
Dia 27, Antònia Gayà Colom (1.933)  
Dia 29, Catalina Garau Calafat (1.924)