Agenda de la Vila
Juliol 2009
   Nats

Dia 4, Aleix Monton Sánchez de David i Maria Lucia
Dia 5, Claudia Venera Núñez de Isamel i Almudena
Dia 6, Elisa Antolín Zatizabal de Antònio i Antònia
Dia 8, Alejandro González Heredia de Adriano i Monserrat
Dia 8,  Alba Pérez Muñoz , de Salvador i Marina Maria
Dia 10, Marta Mayol Ruiz de Jaime i Yolanda
Dia 10, Jesús Silva Zapallo de Robertson i Maria Adelina
Dia 16, Santiago Lorenzo pias de Rubén Dario i Andrea Alejandra
Dia 20, Jessica Wojdylo de Sebastian Leopold i Magdalena
Dia 23, Noor Singh López de Amiteshwar i Sara
Dia 23, Karla Aida Pardo Conde de Yoice i Yasbel
    Noces

Dia 24, José Miquel Martí amb Sónia Riera Muntaner
   Finats

Dia  10, Peter Edward Hopper (1.934)
Dia 14, Anna lepore (1.956)
Dia 23, Pau De Maria Mayol (2.009)
Dia 26, Joan Garau Truyols (1.911)
Dia 27, Herbert Törschen (1.952)
Dia 30, Sebastià Tous Bibiloni (1.919)