Agenda de la Vila.
Gener 2009

  Nats
Dia 12, Jhohann Balboa Fernández de Sergio Jesús  i Rosmery
Dia 13, Julián Jesús Nieto Foresti de Celedonio i Gabriella
Dia 19, Adrián Valbas Muñoz de Jesús  i Inmaculada
Dia 24, Lucia Capilla Rodríguez de Manuel i Mónica

Dia 28, Christian Sebastián Vargas Vasco de Christian Rene i Daieyí


  Noces


No n'hi ha cap d'enregistrada, aquest mes
    Finats


Dia 1, Remedios García Relimpo (1.927)
Dia 2, Gabriel Sansó Sureda (1.928)
Dia 29, Margalida Gayà Oliver (1.924)
Dia 29, José Carreras Parpal (1.920)