Agenda de la Vila
Mes de març 2020


 

 


NATS

 

 

Dia 2, Chiara Theresa Kosko Krainer, d'Oliver i Sandy

Dia 13, Mía Tamiet Vázquez, de Sebastián i Cintia María

Dia 13, Daniel Paul Von Frese, de Jürgen Hermann i Elena

Dia 17, Izan Franco Zorrilla, de Jorge Luís i Gabriela Monserrate

Dia 24, Izan Fernández Mariño, d'Alejandro i Patricia

Dia 26, Jan Llabata Corraliza, de Manuel i Juana María

 

 
MATRIMONIS

 

 

 

Dia 6, Marcos Estelrich Metzler amb Dolores Aguiló Vega

 

 

FINATS

 

 

 

 

Dia 8, Salvador Galmés Blanquer (1939)

Dia 9, Maria Massanet Flaquer (1949)

Dia 12, María Nadal Vicens (1931)

Dia 14, Benita Huerta Ladaria (1927)

Dia 18, Francisca Cobo Morell (1939)

Dia 19, Narciso García Marín (1975)

Dia 31, Antonio Alzamora Bauzá (1935)