Els contenidors que encara queden formen part del mobiliari urbà i la presència als carrers donen una imatge negativa. Caldria baratar-los?