Les bandes reductores de velocitat se posen en els carrers per dissuadir els conductors de circular a  més velocitat de la permesa. En alguns carrers del poble n'hi ha elevacions d'asfalt ( pintades com a pas de vianants) i d'altres de goma, més estretes.A força de passar vehicles algunes d'aquestes bandes han acabat deteriorant-se, perdent la seva utilitat. Suposem que l'ajuntament té peces per reposar-les (si no, convindria que anés encarregant unes quantes) i convendria que fes una mica de manteniment.