Està clar el problema o s'ha d'explicar? En tot el passeig Marítim és l'única paperera que hi ha. I ja veis que, a més d'incívics que deixen botelles, llaunes o papers a tort i dret, hi ha qui cerca una paperera per deixar els residus. 
Ara que han obert el passeig al públic, quan encara es troba en obres (som al juliol i encara en obres!), no hi ha tot el mobiliari urbà (especialment les papereres). A ningú li ha passat pel cap posar provisionalment uns contenidors al llarg del passeig? I no és l'únic lloc desbordat pels fems...