Antoni Flaquer “Coix”
Pere Antoni Bauzà, conegut com el batle «Pilón» va ser batle de Capdepera en el temps de la Dictadura de Primo de Rivera.

El batle «Pilón» va ser un dictador a favor dels senyors del poble, que l’havien recolzat per ser el batle de Capdepera.

Vingut de Xile, va voler modernitzar Capdepera i, com a persona emprenedora que era, va voler fer unes escoles noves, però els cacics de l’època s’hi oposaren dient que no necessitaven escoles, a Capdepera.

Construí l’escorxador municipal; construí els rentadors i l’aljub al barri de ses Pedreres, al costat de can Salamanca, avui oblidat; davant el bar Can Patilla hi havia un pou i un petit abeurador i els va substituir per una manxa.

Volgué posar ordre al poble, manà que tots als cans a lloure fossin multats i el seu el primer, que d’al·lots en unes hores del vespre no en volia veure cap...

En Climent Garau comenta en el seu llibre De prop i d’enfora, que la figura d’1’90 d’estatura imposava, ja que era molt gran i gros.