No som en plena temporada turística i Son Moll ja pateix embossos de trànsit... Ja és primavera (temporada) a Son
Moll.

PG