Antoni Flaquer “Coix”Moll de Cala Rajada, 1950

Acabaren de fer el moll l’any 1949. Amb el moll nou, les barques de bou estaven més resguardades de temporals. Per això, a partir de 1950 augmentà la flota de barques de bou.

A la foto, les barques de bou Adán i Águila.


L’Adán propietat de Tomeu Vidal. Hi havia dos germans de Santanyí, el germà de la segona foto era l’armador i l’altre es dedicava amb un petit camió a portar el peix a vendre a la llonja de Palma. El patró de la barca de bou era el patró local Nadal Bernat. Uns anys més tard portaren la barca a pescar a Palma; el patró quedà a Cala Rajada.

Temps després mariners de Cala Rajada comentaven que la barca Adán es dedicava a fer contraban, fins que la duana d’Alger la va confiscar.

La barca Águila era propietat del dos germans Miquel i Macià Esteva.

Tant la barca Adán com l’Águila no portaven pont ni balou per al motor.

Eren barques equipades de llaüts.