La primera imatge és del cablejat que vorera el camí  de na Taconera, en direcció a la coma d'En Vidal. Com podeu veure les fils, suposem que de telefonia, pengen dels pals fins el terra. Suposem que els propietaris de l'instal·lació tenen l'obligació mantenir-la en bon estat. Aquesta imatge es repeteix a altres indrets del municipi i la pregunta que ens feim és: Són necessàris tots els fils elèctrics o de telefonia, que pengen de façanes o pals?  Perquè no s'enten que hi hagi fils tallats pel terra si són necessàris. 

Algunes empreses sembla que tenen cera del Corpus.