L’enquesta del mes de gener pretenia copsar l’opinió dels nostres lectors respecte de l’actuació dels polítics locals. Així, la dividírem en dos blocs: com es valorava la tasca de l’equip de govern i la de l’oposició de l’Ajuntament de Capdepera. Com deveu recordar, cadascun d’aquests blocs oferia cinc opcions: molt dolenta, dolenta, regular, bona i molt bona.


S’ha de dir que la participació, tot i ser molt important, no permet arribar a conclusions definitives. Es tracta de la valoració dels nostres lectors, ni més ni manco.


 

 

En primer lloc, hem de consignar que hi ha hagut 28 vots més, a l’hora de valorar l’equip de govern. El total de vots rebuts és de 289. I aquests han estat els resultats:

Valoració de l’equip de govern:

La tasca de l’actual equip de govern ( integrada per PSOE, UCAP-UM, PSM i Esquerra Unida), si bé no entusiasma els nostres lectors (molt bona, un 11,8 %) sí que complau, més o manco, a un  36,3% (bona). Per tant, gairebé la meitat dels votants aproven l’actuació del govern municipal (48,1%). Una xifra significativa (28,7 %) troba que ni figa ni raïm, i es decanta per donar un “aprovadet rascadet”. Per últim la suspenen un 12,5%, que la troben dolenta, i un 10,7% que la qualifiquen de molt dolenta. En conjunt no agrada a un 23,2%.

Valoració de l’oposició:

La percepció dels nostres lectors de la feina de l’oposició (integrada per PP,Es Grup), és més negativa. Un 40,2% la qualifica de molt dolenta i un 26,4 % la troba dolenta. O sigui, que un 66,6 % dels votants no l’aproven. Un 21,8% la troben regular, una quantitat semblant a la valoració de l’equip de govern. Pel que fa als vots positius, els qui aproven la labor de l’oposició sumen un 11,5 % dels votants (la qualifiquen de bona un 6,1% i de molt bona un 5,4%).
El total de vots rebuts per a aquest bloc ha estat de 261 vots.

Com a conclusió, grosso modo, els nostres lectors valoren més la tasca de l’equip de govern que la labor de l’oposició. Amb les dades que aportam, que uns i altres en treguin les pròpies conclusions, i que donin el valor que vulguin donar a l’enquesta. “Cap Vermell” s’ha limitat a consultar els seus lectors i aquests hi han dit la seva, com sempre.

Gràcies a tots els qui heu contestat. Vos convidam a participar i a opinanr en les properes enquestes. Ah, i si teniu propostes i comentaris a fer, més enllà del vot, vos convidam a utilitzar la nova eina que posam a la vostra disposició, el blog de “Cap Vermell”.

 

Com valorau la tasca de l’equip de govern municipal, fins al present?

Bona
105   36.3%
 
Regular
83   28.7%
 
Dolenta
36   12.5%
 
Molt bona
34   11.8%
 
Molt dolenta
31   10.7%
 

Nombre de vots:  :  289
Primer vot:  :  06.01.2008
Últim vot:  :  01.02.2008

 

 

I la de l’oposició?
Molt dolenta
105   40.2%
 
Dolenta
69   26.4%
 
Regular
57   21.8%
 
Bona
16   6.1%
 
Molt bona
14   5.4%
 

Nombre de vots:  :  261
Primer vot:  :  06.01.2008
Últim vot:  :  01.02.2008