L'Ajuntament ha tallat el trànsit al carrer des Coconar, entre els carrers d'Elionor Servera i Isaac Peral degut a la ruptura d'una canonada d'aigües brutes. Els operaris estan fent feina per reparar la ruptura i tan aviat com sigui possible es tornarà a obrir el carrer al trànsit de vehicles.
 

L'asfalt era visible un forat provocat per la fuita d'agua. Dissortadament aquests incidents se produeixen de tant en tant en els nostres carrers i podria ser indicatiu de l'estat de les canonades dels nostres nuclis urbans.