En aquesta web hem publicat varies vegades com es deteriorava el sòl de la zona inicial del passeig de les Atzavares prop de la platja de Sa Pedruscada. Havia arribat a una situació que el feia impracticable. A la fi s’han decidit a fer el que s’hauria d’haver fet fa anys: adobar-lo.
Veritablement ha quedat molt bé i esperem que duri prou temps,  malgrat l'experiència ens diu que tot dependrà de les pluges i de dur a terme un manteniment periòdic.  

El tram s’havia convertit en una autèntica torrentera, ja que el desaigües no donen abast ( per estar embossats o per pluja molt intensa) i l’aigua corre arrossegant els materials fins la zona prop de les escales on s’acumulà.

 

El que crida l’atenció és que no s’hagin omplert els bassiots i no s’hagi adobat el tram del sender prop del carrer Garlanda que es troba travessat longitudinalment per una síquia com podeu veure a les imatges.
 

Una altre problema creat per l'escorrentia de l’aigua és l’arrossegament de materials de sota de les instal·lacions, com ara la passarel·la de fusta de la platja de Son Moll o el cimentat de l’esplanada de davant les cases de Sa Pedruscada.