El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí ha lliurat la documentació acreditativa i les claus a les famílies adjudicatàries de set habitatges de l’IBAVI  al carrer Méndez Núñez de Cala RajadaEl Govern lliura les claus a set famílies que entraran a viure als nous habitatges de protecció pública de Cala Rajada

Les famílies no pagaran més del 30 % dels seus ingressos en concepte de lloguer

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, i el batle de Capdepera, Rafel Fernández, han lliurat avui migdia les claus dels set habitatges de protecció pública (HPP) situats al carrer de Méndez Núñez, 25, de Cala Rajada. A l’acte, també hi ha assistit la directora general d’Habitatge i Arquitectura, Cris Ballester; la gerent de l’IBAVI, Olvido Terrassa, i altres representants del consistori gabellí. 

Es tracta d’un edifici de set habitatges de protecció pública destinats al lloguer, dos locals i set places d’aparcament, distribuïts en una planta baixa més tres plantes. A partir d’ara hi viuran set famílies, cinc de les quals són monoparentals —formades per mares i els seus fills— i dos matrimonis amb fills. Sis d’aquests llogaters gaudeixen d’una reducció en el rebut de lloguer, ja que en les promocions d’HPP de l’IBAVI els imports, en cap cas, poden representar més del 30 % per cent dels ingressos de les famílies. El preu de lloguer oscil·la, en aquest cas, entre un màxim de 589 €/mes i un mínim de 319,30 €/mes. 

Afirma el conseller Josep Marí: «Dies com aquest donen sentit a tota la feina que hi ha al darrera i ens dona forces per continuar treballant a favor de la gent que té més dificultats per accedir a un habitatge». Marí, qui ha agraït la tasca que desenvolupa l’equip de l’IBAVI, ha defensat que l’habitatge ha de ser un dret de les persones per poder viure dignament i fer realitat un projecte de vida. I ha afegit: «Així ho entenem i per això hem convertit les polítiques d’habitatge en una prioritat per a aquest Govern». 

En aquests moments, el parc d’habitatge públic de lloguer a Cala Rajada està format per tres promocions de l’IBAVI que, en conjunt, sumen 29 habitatges. 

En el conjunt de les Illes Balears, enguany està previst lliurar les claus de 17 promocions amb 414 habitatges de protecció pública d’obra nova. Al mateix temps, l’IBAVI ja ha renovat 420 contractes i ha formalitzat 172 contractes de segona ocupació. També ha adquirit, fins avui, 92 habitatges a través d’operacions de tanteig i retracte, i 16 més fruit de cessions temporals d’ús de grans tenidors. En total, més d’un miler d’habitatges que s’incorporaran al parc públic de lloguer de les Illes Balears.

  


Característiques de la promoció

La promoció d’habitatge de protecció pública del carrer de Méndez Núñez de Cala Rajada està formada per set habitatges, dos locals, que ocupen una superfície de 121 m², i set places d’aparcament.

Tots els habitatges tenen tres dormitoris d’entre 92,05 m² i 106,85 m² i disposen de terrasses a l’exterior, amb la qual cosa es garanteix la captació de llum natural. A la planta baixa es disposa l’aparcament de vehicles. També hi ha ubicats els locals, que seran de l’Ajuntament de Capdepera en concepte de permuta per la cessió del sòl.

La coberta de l’edifici és plana i allotja l’accés als panells fotovoltaics. Per la seva banda, la fusteria exteriors és d’alumini amb ruptura de pont tèrmic i vidres dobles amb cambra aïllant que garanteixen la màxima eficiència energètica. 

L’edifici on a partir d’ara viuran aquestes famílies va ser cedit per l’Ajuntament de Capdepera a l’IBAVI per construir-hi habitatge de protecció pública. La superfície construïda és de 964,75 m² i el preu total de la promoció suma 1.192.480,24 €, amb l’IVA inclòs.