Aquest dies hem vist com dos operaris han començat a adobar la passarel·la de Son Moll i la rampa d'accès a la platja. Ja n'hi ha un tram acabat, entre la plaça de Son Moll i el xiringuito, i resta pendent el que va fins el passeig de les Atzavares. Esperem que també se tallin les branques dels tamarells que cauen damunt de l'espai de la passarel·la. Una vegada més reclamen que l'adob de la passarel·la quedi deslligat de la concessió del servei de bars a les platges, ja que pot passar com els darrers anys, que per no haver servei de platges, ha quedat dos anys sense instal·lar després dels efectes de la tempesta Glòria.