Les dades corresponen a 1 de gener de 2021


L'INE (Institut Nacional d'Estadística) ha presentat les dades de població de les Illes Balears.  Dia 1 de gener de 2021, Mallorca comptava amb 912.544 habitants, que suposa un lleu increment de 373 habitants. Això suposa un estancament de la població que atribueixen a una baixada de la natalitat, l'increment de la mortalitat i els efectes de la crisi econòmica per la pandèmia de la COVID (recordem la situació de la comunitat a l'inici del 2021).

Catorze municipis, especialment els de la costa han baixat la seva població. Entre d'ells es troba Capdepera que és el tercer. A Palma va haver una davallada de -3.221 habitants, Alcúdia -168 habitant i Capdepera - 155 habitants (Sóller és el següent de la llista amb -143 habitants).

Mentre que als municipis del centre de l'illa s'ha estancat la població, als de la costa i els turístics (més afectats per la crisi de la COVID) hi ha hagut una baixada poblacional.

A la comarca de Llevant els valors són els següents:

Municipi Població 1/1/2021 Diferencia 2020/21 % població extrangera
Capdepera 12.003 -155 22 %
Artà 7.984 0 16,6 %
Son Servera 11.835 +18 17 %
Sant Llorenç 8.920 +178 22,6 %
Manacor 44.809 +282 21 %
Mallorca  912.544 + 373 18,2 %

L'únic municipi que perdé població va ser Capdepera, malgrat tot segueix per sobre dels 12 mil habitants, amb un percentatge de població estrangera superior a la mitjana de Mallorca, amb un 22%.