S'han comptabilitzat 2.161 hores extres de juny a desembre de 2021, que han suposat una despesa de 143.474,75 euros 


 

El diari digital Crònica Balear publicava el passat dia 9 de gener una notícia titulada “Denuncian el “desfalco· del Ayuntamiento de Capdepera en hores extres a sus policies locales”. En l’esmentada informació comenten la situació de la Policia local de Capdepera i la falta d’efectius que obliguen a recórrer a les hores extrs per cobrir les necessitats del municipi. Segons l’article l’Ajuntament havia pagat entre 500.000 i 600.000 euros a una vintena d’agents en hores extraordinàries, aplicant un acord entre el consistori i els sindicats.

L’esmentat acord, segons el batle Rafel Mallol, respon a una proposta del sindicats que va preveure la possibilitat de doblar torns (de forma voluntària) per cobrir els horaris en època estival quan la població pot arribar a les 60.000 persones i augmenten els serveis de la policia local (platges, oci nocturn...). Aquesta proposta va ser recolzada positivament per 22 dels 24 agents.

El fet és que falten policies per cobrir les demandes del municipi, situació agreujada per la baixa de 12 agents que han partir a altres municipis, com Palma, que han ofert places. 

La publicació posa en boca del sindicat CSIF (no signant de l’acord) que “ la plantilla havia passat de 56 policies per cobrir tres torns de fina del cos l’any 2009 als 24 actuals” .  Sempre segons el sindicat, informa que “ En l’any 2018 s’instà al batle a augmentar la plantilla i l’oferta d’empleo públic un 125 per cent, donat que els pressuposts Generals de l’Estat ho permetien, però el batle no va voler”. Qualifiquen de “desfalco” la quantitat de doblers que calen per pagar les hores extres, i posen alguns exemples del nombre de torns “extres” i les quanties percebudes.

Des de batlia s’ha justificat l’acord amb el sindicats UGT i SPPME per la manca de policies per cobrir els tres torns de la policia local, tenint present que durant l’estiu s’afegeix la policia de platja i la unitat nocturna.

Evidentment les hores extres han suposat que els agents de la policia local hagin vist augmentada la seva nòmina, però ha estat a costa “ de deixar d’atendre a les seves famílies durant tot l’estiu i doblant torns”. Tampoc han pogut gaudir de vacances i s’han limitat dels dies lliures.  Per tant, l’acord amb els sindicats, ha permès cobrir els tres torns diaris malgrat la manca d’efectius (26 en total), un mal que afecta a tots els municipis turístics.      

Ens han passat informació de les dades exactes d’hores extres realitzades i la seva despesa.  En concret s’han fet 2.161 hores extres, de les quals 416 són del torn de dia i 1.742 del torn de nit, que han suposat una despesa de 143.474,75 euros. Xifres que resulten notablement inferiors a les que indicava la noticia de Crònica Balear.