Esta previst que en breu arribin les aules de Primària pel Col·legi s’Alzinar, per reubicar els alumnes que es troben en diferents dependències municipals de forma provisional (Escola de Música, poliesportiu i IES Capdepera). Fonts de la Conselleria d’Educació han manifestat que la previsió és que en el mes de gener ja estiguin muntades les aules prefabricades  i es pugui fer el trasllat de l’alumnat.

La Conselleria va tramitar per via d’urgència la instal·lació de les aules modulars. L’empresa adjudicatària ha estat ABC Arquitectura Modular SL, per un valor total de 120.873 euros.

Tècnics de l’IBISEC  i l’empresa adjudicatària visitaren el centre per decidir el lloc on instal·lar les noves aules.

Encara queda pendent posar els puntals a les aules de l’edifici que mostren deficiències i redactar un projecte definitiu, que inclogui un informe exhaustiu de les deficiències del col·legi per adobar-les definitivament. Aquest informe eha estat encarregat i ja han fet una primera visita a la zona afectada.

Un altre punt que cal tenir present és el tancament del parc de s'Alzinar, que hauria de ser d'ús estrictament escolar i cal perimetrar amb tancament adequat el parc, una assignatura pendent des de fa temps, ja que actualment és accesible.