En breu començaran a re-ubicar les classes en espais habilitats i tornar a les classes presencials


Així com estava previst avui dia 16 de novembre, els alumnes d'Educació Primària no han acudit a les aules de s'Alzinar. L'equip directiu i el professorat afectat han començat a organitzar tasques pels infants que ara per ara no tindrà classes presencials, per bé que des de l'Ajuntament, en boca del regidor d'Educació, Agustí Nebot, s'han ofert una sèrie d'espais per ubicar aules provisionalment. Concretament ha nomenat dues sales al teatre de Capdepera, dues a la piscina municipal, dues a l'escola d'adults i dues a l'escola de música.


Ara cal preparar-les per acollir als alumnes i malgrat desconèixer les dates concretes, s'intentarà que sigui el més ràpid possible, per aconseguir-lo a més del professorat, hi col·laborà personal del projecte millora i de la brigada municipal. A aquests espais s'han d'afegir els del propi centre escolar, que ja han començat a adequar-se.

Com hem comentat l'intenció és que les classes presencials se inicien el més aviat possible, conscients de les molèsties que poden provocar a les famílies. De fet, així com els espais prevists puguin ser ocupats, s'aniran restablint les classes dels grups d'Educació Primària. Se preveu que a partir de dia 18 s'incorporin alguns grups, i abans del 25 estiguin tots ubicats, si no hi surt cap entrebanc.El desallotjament de les aules de s'Alzinar ha tingut molt de ressò als diaris i a la televisió, essent una noticia tractada àmpliament als informatius.

La direcció del centre ha remés un nou comunicat als pares i mares d'alumnes per mantenir-los puntualment informats. 
L'equip directiu i el claustre del CEIP s'Alzinar han fet un escrit donant les gràcies:
"L'Equip Directiu, en representació del claustre del CEIP s'Alzinar, volem donar les gràcies a la nostra AMIPA per estar al nostre costat i ajudar-nos a cercar solucions. També volem agrair la ràpida actuació i suport que hem rebut per part del nostre regidor d'Educació, Agustí Nebot, el nostre inspector, Miguel Ángel Tirado Ramos, la Cap de serveis de Planificació i Centres, Sílvia M. Silva Vílchez i Antonio Morante Milla, director General de Planificació, Ordenació i Centres. Gràcies al CEIP s'Auba i a l'IES Capdepera per oferir-nos els seus espais i el seu suport. I volem agrair de tot cor, les mostres de suport, oferiments i ànims de les nostres famílies, ex-professors i professores de la nostra escola i moltes escoles de Mallorca que ens han telefonat i enviat missatges de suport.
Gràcies a tots i totes! 🥰 "