En el nostre municipi, especialment a Cala Rajada, hi ha un grup d'individus que es dediquen a embrutar les parets escrivint ( o intentant-ho) amb pintura d'esprai. 

Dissortadament en el nostre municipi ( i això és una carència social) hi ha un grup de gent que no  s'estima el ben comú. Que tenen l'idea que com el carrer "es de tots" ells tenen dret a embrutar-lo o malmenar-lo. I en aquest grup entrarien els qui rompen mobiliari urbà, els qui tiren les seves llosques al carrer, els qui  no  recullen els excrements dels seus cans, els qui deixen les escombraries en qualsevol lloc i un llarg etc... que inclou els qui es posen el títol de "grafiter" perquè han fet quatre ratxes o lletres mal garbades en qualsevol paret. No saben el que seu "títol" és un altre: senzillament són uns bruts.

Sempre han hagut, però darrerament van una mica més a lloure...