L'Ajuntament de Capdepera delegà les seves competències urbanístiques en rústic a l'Agencia de Defensa del Territori (IDT) des del 2017
L’Agència de defensa del territori de Mallorca és un organisme autònom del Consell de Mallorca que té com a finalitat exercir, dins l’àmbit de l’illa de Mallorca, les competències insulars en matèria de protecció de la legalitat urbanística i les competències municipals en aquesta matèria que li cedeixin els ajuntaments, mitjançant els corresponents convenis de delegació. L’abril de 2009 inicià de forma efectiva les seves activitats i l'Ajuntament de Capdepera delegà les seves competències urbanístiques en rústic el 23 de juny de 2017, mantenint les competències en terreny urbà.

L'Agencia de Defensa del Territori (ADT) ha executat des de l'1 de gener  de 2017 al 30 de juny de 2021 un total de 465 demolicions de construccions il·legals en sòl rústic. L'ADT va rebre 446 denúncies durant l'any 2020.

A Capdepera s'han comptabilitzades 12 demolicions, una xifra semblant a les les de Son Servera (10 demolicions) o  Manacor (11 demolicions), mentre que a Artà la xifra arriba a 21 demolicions.