La tempesta Glòria podria haver malmès canonades que travessen el torrentAhir, 5 d’agost, vam rebre informació d’una usuària de la platja de Canyamel comentant que a les aigües va tornar a sortir una taca que s’anà estenent i que feia mala olor.  Una vegada més, ens conta la nostra interlocutora, van ser avisats els socorristes i el  tècnic encarregat de les platges, que decidí mantenir-la oberta perquè considerava que les aigües estaven en bon estat. Alguns banyistes, segons  ens conten, cridaren a l’112 i els remeteren a l’ajuntament.

Sembla que tornem davant un altre incident que afecta a les aigües de la platja de Canyamel. Cal dir que els anàlisis efectuats han donat como a resultat que les aigües es troben en bon estat. D’altra banda les proves i anàlisis fetes a la depuradora també han donat resultats bons i no s’ha detectat cap fuita a l’emisari. Tot plegat resulta molt estrany.

També hem sabut que la bomba impulsora de les fecals cap a la depuradora va haver d’ésser adobada (dijous passat, 30 de juliol) ja que s’espenyà una canonada i els camions de Rebalim van haver de buidar les fecals per evitar abocaments mentre feien la feina. Ens comentaren també que el tram de canonada del carrer Dones d’Aigua, fins a la bomba és vella, es troba en males condicions i les arrels dels arbres l’espenyen.

Ens han comentat que en el darrer plenari el regidor de Medi Ambient va comentar que s’estudia la possibilitat que alguna canonada que travessa el torrent tingui una fuita o inclús que hi hagi alguna connexió il·legal a la xarxa.

Sigui el motiu que sigui,  esperem que el trobin aviat.